Slepé mapy

Ako to funguje?

Zemepis hrou

Precvičte si svoje vedomosti zemepisu hravou formou. V aktuálnej verzii zatiaľ súťažíte len sami so sebou, respektíve proti systému. Dokážete zafarbiť na zeleno celú mapu Európy? Celú ČR? A čo celý svet?

Adaptabilné precvičovanie

Každá slepá mapa ponúka adaptabilné precvičovanie - podľa toho, aké máte vedomosti, aplikácia volí podobu otázok (otvorená, výber z možností) a frekvenciu opakovania. Aplikácia vám tak predkladá štáty, ktorých precvičenie je pre vás najužitočnejšie. Ukážka precvičovania

Špecializovaný systém

Precvičovanie slepých máp ponúka aj rad iných výukových systémov, tie však väčšinou pokrývajú veľa čiastkových oblastí. Náš systém sa sústreďuje iba na slepé mapy, vďaka čomu je pre učenie v tejto oblasti optimalizovaný.

Vizualizácia vedomostí

Na základe odpovedí systém odhadne ako dobre poznáte rôzne štáty a znázorní vám mapu vašich vedomostí, čo vám pomôže ujasniť si, čo vlastne viete. Ukážka mapy vedomostí

Učenie z dát

Aplikácia sa učí z dát od všetkých užívateľov. Výber otázok je založený na týchto dátach, nie na vedomostiach experta na zemepis, ktorý "vie", či je ťažšie poznať Keňu alebo Nigériu.
Napíšte nám